Κυριακή, 23 Ιουλίου 2006

Αντι οριστικης απαντησης

Μετά από την δημόσια
αναγνώριση του ιστού ε
περί της γνησιότητας του
κειμένου που δημοσιεύσαμε .
Απαιτούμε την δημόσια συγνώμη
από τους υβριστές της σελίδας μας.
Όπως επίσης απαιτούμε σαφή
απάντηση από τον Δημητρακόπουλο
γιατί άλλαζε τους άξονες Β.Α.Σ.Τ.Ρ.
Παραπλανώντας τον Ελληνικό Στρατό.

Δημοφιλείς αναρτήσεις