Σάββατο, 19 Αυγούστου 2006

ΣΗΜΑ Ο.Ε.Α.

Επιβεβαίωση γνησιότητος χειρόγραφου Β' σήματος ΟΕΑ. (1Η+26Η ΣΕΛΙΣ)
Διευκρίνιση: Η Ι.Ο.ΠΕΡΣΕΥΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΑΚΤΕΣ δεν φέρουν ουδεμία ευθύνη για το παραπάνω κείμενο.

Δημοφιλείς αναρτήσεις