Τρίτη, 24 Μαΐου 2011

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟ Ζ' ΣΤΙΧ 24-29 Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ''ΑΓΑΠΗΣ'' ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΝΑΡΙΑ (ΣΚΥΛΟΙ)


ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟ Ζ' ΣΤΙΧ 24-29 Ο ΔΙΔΑΣΚΑΛΟΣ ΤΗΣ ''ΑΓΑΠΗΣ'' ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΚΥΝΑΡΙΑ (ΣΚΥΛΟΙ)

ΑΝΑΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΩΡΑ ΜΗΔΕΝ

http://wwwtimezero.blogspot.com/2011/05/24-29.html?zx=9d4707548b26d3df

Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος: "Θεραπεία μιᾶς ἐθνικῆς κόρης

24 Καὶ ἐκεῖθεν ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ μεθόρια Τύρου καὶ Σιδῶνος. καὶ εἰσελθὼν εἰς οἰκίαν οὐδένα ἤθελε γνῶναι, καὶ οὐκ ἠδυνήθη λαθεῖν. 25 ἀκούσασα γὰρ γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα προσέπεσε πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ· 26
ἡ δὲ γυνὴ ἦνΕλληνίς, Συροφοινίκισσα τῷ γένει· καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλῃ ἐκ τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 27 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτῇ· ἄφες πρῶτον χορτασθῆναι τὰ τέκνα· οὐ γάρ ἐστι καλὸν λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων καὶ τοῖς κυναρίοις βαλεῖν. 28 ἡ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει αὐτῷ· ναί, Κύριε· καὶ τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης ἐσθίουσιν ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων. 29 καὶ εἶπεν αὐτῇ· διὰ τοῦτον τὸν λόγον ὕπαγε· ἐξελήλυθε τὸ δαιμόνιον ἐκ τῆς θυγατρός σου. 30 καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς εὗρε τὸ παιδίον βεβλημένον ἐπὶ τὴν κλίνην καὶ τὸ δαιμόνιον ἐξεληλυθός

ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΣΚΥΛΟΥΣ ΑΞΙΟΥΣ ΝΑ ΤΡΩΝΕ ΥΠΟΛΕΙΜΑΤΑ ΤΡΟΦΩΝ

Η ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗ ΔΙΑΚΟΝΙΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΓΥΝΑΙΚΑ ΑΥΤΗ ΕΘΝΙΚΗ  ΚΑΙ ΟΧΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΟΠΩΣ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ.

ΑΣ ΒΓΑΛΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Δημοφιλείς αναρτήσεις